Sự liên kết của chúng tôi.....
     Những giải pháp bất động sản của bạn

 

Chọn ngôn ngữ  
   Chọn Quốc gia        
  • image one
  • image two
  • image three
  • image four
  • image five
  • image six

Liên hệ

Chúng tôi được đặt tại:

Trụ sở chính

RLC Location - HQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN REALTYLINK (VIỆT NAM)

Phòng Số 24, Saigon Business Centre,
Lầu 4, Sài Gòn Centre
65 Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 (8) 6680 4280
Fax: +84 (8) 3827 0271

Email: enquiry@realtylink.com.vn

 

 

 

Chi nhánh - Quận Tân Bình

RLC Location - Branch 06 bis Thăng Long,
Phương 4, Quận Tân Bình
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 (8) 6680 4280
Fax: +84 (8) 3827 0271

Email: enquiry@realtylink.com.vn