Sự liên kết của chúng tôi.....
     Những giải pháp bất động sản của bạn

 

Chọn ngôn ngữ  
   Chọn Quốc gia        
  • image one
  • image two
  • image three
  • image four
  • image five
  • image six

Giới thiệu

Trong năm 2012, Realtylink Singapore cùng với một tập đoàn bất động sản Việt Nam đã thành lập một công ty liên doanh bao gồm Quản Lý Bất Động Sản & Quản Lý Cơ Sở dưới tên Công ty cổ phần tư vấn RealtyLink.

Tổ chức là sự hiện diện tiêu biểu của các chuyên gia giàu kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực Quản lý Bất Động Sản, Quản lý Cơ sở, Quản lý tài sản, Công nghệ thông tin, Dịch vụ hệ thống Cơ & Điện và Đầu tư kinh doanh đến từ Việt Nam & Singapore.

Mặt mạnh của Công ty chúng tôi là cung cấp một giải pháp tích - hợp hoàn chỉnh cho bất động sản.

Đội Ngũ Quản Lý

RealtyLink thừa nhận rằng đội ngũ nhân viên của chúng tôi là tài sản quan trọng nhất do đó phát triển đội ngũ nhân viên kịp thời và phù hợp là rất quan trọng cho sự thành công .

Cách tiếp cận của chúng tôi để thực hiện dịch vụ quản lý tài sản được điều chỉnh theo yêu cầu trọng một quá trình chuyển đổi hoàn toàn trơn tru mà không có bất kỳ khoảng trống nào trong việc cung cấp các dịch vụ. Về bản chất, kế hoạch chuyển tiếp của chúng tôi chạy cho 4 đến 6 tuần.

Từ thời điểm hợp đồng, RealtyLink Việt Nam sẽ thành lập một nhóm chuyển giao bao gồm các cán bộ quản lý cao cấp, nhân viên hoạt động, tài chính, công nghệ thông tin, và nhân viên điều hành đảm bảo chất lượng rút ra từ trụ sở chính để bắt đầu các hoạt động trên trang web. Nhóm nghiên cứu sẽ thành lập cơ quan quản lý ngay lập tức sau khi khởi động ban đầu các cuộc họp, đồng thời tung ra một chương trình thông tin liên lạc để thông báo cho đội ngũ quản lý đương nhiệm, nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ.

RealtyLink (Việt Nam) dự tính rằng các nhà thầu chính sẽ có sẵn trong giai đoạn chuyển tiếp để đảm bảo toàn diện công việc bàn giao và cung cấp đầy đủ thông tin.

M/s RealtyLink tên (Việt Nam) Tư vấn có khả năng huy động và sử dụng hệ thống cảm ứng hiện có cho các nhân viên điều hành. Điều này sẽ rất quan trọng trong quá trình chuyển tiếp.

Ban Diều Hành Công Ty

Cơ Cấu Công Ty