Sự liên kết của chúng tôi.....
     Những giải pháp bất động sản của bạn

 

Chọn ngôn ngữ  
   Chọn Quốc gia        
  • image one
  • image two
  • image three
  • image four
  • image five
  • image six

Chào mừng bạn đến với RealtyLink Tư vấn

Công ty tư vấn RealtyLink được thành lập vào tháng 2 năm 1999 để cung cấp một dịch vụ một cửa toàn diện trong lĩnh vực quản lý tài sản, quản lý cơ sở vật chất, dịch vụ kế toán Trust, tư vấn bất động sản và là cơ quan cung cấp cho bạn mọi nhu cầu về bất động sản.

Công ty đã được chứng nhận uy tín ISO 9001:2008 cho các dịch vụ quản lý tài sản bao gồm cả quản lý tài chính và kiểm soát kế hoạch ngân sách. RLC cũng đã được công nhận bởi Viện khảo sát và tổ chức tư vấn định giá Xin-ga-po (SISV) / Hiệp hội Bất động sản và quản lý thiết bị (APFM) theo phương án để nâng cao tính chuyên nghiệp của các công ty quản lý bất động sản tại Singapore.

Hơn nữa, công ty chúng tôi có đội ngũ công nghệ thông tin chuyên nghiệp để cung cấp giải pháp nhanh chóng tiện lợi cho khách hàng với chi phí rất cạnh tranh.

Yếu tố cốt lõi

Quản lý bất động sản và quản lý cơ sở vật chất là sở trường và yếu tố cốt lõi trong RealtyLink. Chúng tôi có kinh nghiệm, chuyên môn, kiến thức và nguồn lực để cung cấp các dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao nhưng với chi phí tương đối thấp. Công ty cam kết sử dụng tất cả các nguồn lực để duy trì và cải thiện dịch vụ khách hàng.

Tính độc đáo của chúng tôi

M / s RealtyLink Tư vấn Pte Ltd có một hê thống quản lý chăm sóc khách hàng qua phần mềm máy tính giúp quản lý một cách nhanh chóng với mức độ chuẩn xác cao.

Lệ phí của chúng tôi

Với lệ phí quản lý hợp lý và cạnh tranh, quan tâm hàng đầu yêu cầu của khách hàng ,tùy chỉnh giá cả để phù hợp với yêu cầu của khách hàng và cuối cùng dựa trên các điều khoản của cuộc hẹn.

lời hứa của chúng tôi

RealtyLink là công ty cam kết và tự tin rằng sẽ có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ theo hợp đồng, sự quản lý chuyên nghiệp và kinh nghiệm để cung cấp các chiến lược đạt yêu cầu, cùng với việc cung cấp dịch vụ hằng ngày.